Ξεκίνησαν τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου οι . . .

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου οι εγγραφές για την εκπαίδευση ενηλίκων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Γαλατσίου

   Ο Δήμος Γαλατσίου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) ενημερώνουν όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι τίθεται σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Γαλατσίου, στο οποίο θα υλοποιηθούν ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας.
   Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα εξής θεματικά πεδία:
Οικονομία – Επιχειρηματικότητα , Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα και Επικοινωνία, Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις, Πολιτισμός και Τέχνη, Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
   Τα Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας προτείνονται από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών.
   Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.
   Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης την οποία μπορείτε να βρείτε στο γραφείο του Μορφωτικού Κέντρου & Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων, στο 2ο όροφο του Δημαρχείου, από τις 8.30 π.μ. έως τις 14.30 μ.μ. είτε στην ιστοσελίδα του δήμου Γαλατσίου www.galatsi.gov.gr .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στον
Αντιδήμαρχο Μορφωτικού Κέντρου & Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων
Κωνσταντίνο Δήμο,
Τηλ. 210-2143420 και 213-2055420
Δηλώσεις συμμετοχής από τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου

   Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια